Skip to main content
Hírek2022. január 23.

Építőanyag árak változása 2021-ben és hatásuk 2022-re

Építőpont Magazin
image

Az 2022-es építőanyag árak alakulása mindenképpen eredője lesz a tavalyi helyzetnek. A Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség adatai alapján összegeztük a bekövetkezett folyamatokat, az okokat és a várható következményeket.

2021-ben számos újlakás-projekt lépett megvalósítási szakaszba, amely érzékelhető az égetett kerámia és a fehér falazati szerkezetépítő anyagok iránti kétszámjegyű keresletnövekedésben. A tavaly újraindított ipari nagyberuházásoknak köszönhetően az új gyártóközpontoknál gyakran előírt szálas hőszigetelő anyagok iránt is tartós és erőteljes kereslet mutatkozott.

A 2020-as bázist 5-8%-kal haladta meg az építőkémia termékek iránti kereslet is, viszont az EPS hőszigetelő anyag késztermékeknél a nyár végén és az ősz folyamán egyelőre visszafogott keresletet tapasztaltak a gyártók, és a homlokzati nyílászárókat is egyelőre a megelőző évben detektált volumenhez közelítően keresték, mivel kapacitáshiány miatt számos lakossági beruházás csúszott és a felújításoknál megugrott lakossági kivitelezői díjak miatt is érzékelhető volt kivárás.

A magyar épületgépészeti termékek gyártói ugyanakkor jó évet zártak, ugyanis a nyersanyag árrobbanás, a chiphiány és az értéklánc pandémiát követő töredezettsége ellenére általában az évre tervezettnél több megbízást realizáltak.

A gyártói költségek növekedésének okai

Agyártói költségeket bizonyos költséginflációs folyamatok növelték. A versenypiaci földgázár közel négyszeresére emelkedett.  Az áram az év elejéhez képest két és félszer lett drágább. Ezen a tényezők okán a hazai gyártóknál is jelentősen megugrottak a gyártási ráfordítások.

Nagy mértékben nőttek a fuvardíjak is:  az EU-n belül  20-30%-kal kellett többet fizetniük a gyártóknak2020-hoz képest. Az EU-n kívüli szárazföldi szállítások esetében pedig nem volt ritka, hogy a szállítók  40%-kal kértek többet.

A vegyipari és a műanyagipari összetevők beszerzési árai 2021 első félévének magas szintjein rögzültek. A második félévre pedig már az üvegért, a pvc-ért és az EPS alapanyagért is többet kellett a gyártóknak fizetniük, mint a tavasszal. Az alap- és nyersanyagpiaci árszintek legalább részbeni normalizálódása egyelőre még várat magára.

Áremelési nyomás a gyártókon

Mindezek miatt a hazai építőanyag gyártók kétszámjegyű áremelési nyomás alá kerültek,

ezért az építőanyagok és építési termékek széles körénél volt elkerülhetetlen a többletköltségek beépítése a végtermékek áraiba is, amely jellemzően és termékkategóriánként 10-20% közötti áremelkedést kényszerít ki 2022-től is.

Amennyiben a számos vállalkozásnál kiugró költségnövekedést kiváltó versenypiaci energiaköltségek tartósan és érdemben csökkennek, hatásuk a piaci verseny révén a termékek árában is érvényesül majd.

Elmozdulás az energiahatékony termelés felé

A kapacitásbővítéseken túl a hazai építőanyag és építési termékgyártók az elmúlt években számos energiahatékonysági beruházást végeztek el.

A jelenlegi helyzet különösen az energiaintenzívebb termékek előállítóit sarkallja arra, hogy további technológiai fejlesztésekkel is csökkentsék az energiapiaci kitettséget.

A MÉASZ felhívta a szaktárca figyelmét az energiapiaci folyamatok hatásaira, kérve egyúttal támogatását a további energiahatékonysági gyártói beruházások minél szélesebb ösztönzéséhez.

Égetett kerámia, tégla és cserép termékek

Az égetett kerámia és cserép termékek terén a harmadik negyedévben a gyártók visszajelzése szerint teljes kapacitáson zajlott a gyártás; a szerkezetépítő anyagok iránti kereslet mutatta, hogy az agglomerációs településeken és a Balaton környékén számos újlakás-projekt lépett a fizikai megvalósítási szakaszába.

A szállítási időket tekintve a cserépre rövid, mintegy 2 hét a szállítási időt adtak meg, míg a téglatermékek jellemzően azonnalra elérhetők voltak

A teljes hazai piacon 2019-hez képest a cseréptermékekből mintegy 25%-kal, tégla termékekből mintegy 17%-kal, és a térkő termékekből mintegy 10%-kal fogyott több, mint a pandémiát megelőző utolsó év azonos időszakában.

Mivel az égetett kerámia- és téglagyártásánál a termelési költség 40-50%-át az energia teszi ki, a gáz és az áram drágulása a szektor szereplőit is érzékenyen érintette attól függően, hogy előre rögzített árfolyam szerint, vagy a mindenkori aktuális áron történt az energia beszerzése.

Az égetett kerámia tégla és cseréptermékek árai 2021-ben jellemzően az infláció mértékével vagy annál kisebb mértékben változtak, azonban a jelentős gyártási költségnövekedés miatt idén várhatóan átlagosan 9-10%-kal nőnek majd az égetett kerámia,- cserép, valamint a térkő termékek árai.

Fehér falazati és szerkezeti termékek

A fehér falazati és szerkezeti termékeknél 10%-ot némileg meghaladó volumennövekedés volt tapasztalható tavaly 2020 azonos időszakához képest.

Az árak az év eleji, infláció alatti, költségvezérelt árkorrekció óta az év végére sem változtak, holott a gyártás során az iparági átlagos költségnövekedés érvényesült e termékkörben is – különösen az energiafelhasználás és a fuvarköltségek miatt.

A termék szortiment egy részét adó, importált fehér termékek behozatalát nehezítette a korlátos, megdrágult és lassabb – kiszámíthatatlan várakozási időkkel és adminisztrációval terhelt –fuvarkapacitás, különösen a Balkánon keresztül. Áremeléseiket a transzport vállalatok az üzemanyag árának növekedésével, illetve a munkaerőhiány csökkentését célzó béremelésekkel indokolták.

Építőkémia termékek

A számos terméket magába foglaló építőkémia termékek terén az építési vegyi anyagok, ragasztók és fugázók felhasznált mennyisége kiegyensúlyozott kereslet mellett határozott növekményt mutatott: a 2021 harmadik negyedévi kereslet stabilan, 5-8%-kal haladta meg az előző évben gyártói oldalról tapasztalt volument.

Az építőkémia termékek gyártásához szükséges nyers- és alapanyag-ellátás a nyár végére a legtöbb területen konszolidálódott, azonban a hazai gyártóknak a 2021-es nyersanyag-árrobbanást követően változatlanul jóval magasabb áron kell egyes importösszetevőket megvásárolniuk.

Az építőkémia termékek gyártói ugyanakkor jelezték, hogy a beruházóknál némi óvatosság és kivárás tapasztalható, amennyiben az árajánlatkéréseket követően késve és kisebb volumenekre adnak megrendelést. Továbbá a magánberuházók egyre nagyobb része is inkább már kivár a tervezett lakásfelújításokkal és átépítésekkel kapcsolatban, mert a kivitelezési munkadíjak is erőteljesen növekedtek.

EPS hőszigetelő anyagok

Az EPS hőszigetelő anyag késztermékek terén visszafogott keresletet tapasztaltak a gyártók – összehasonlítva akár a korábbi évek bázisával vagy a 2021-es első féléves erős kereslethez képest egyaránt. A piaci visszajelzések szerint a harmadik negyedévben és októberben még a korábbi kereskedelemben meglévő tartalékolások „felélése” zajlott, másrészt azonban a magánerős beruházók egy része későbbre halasztotta a tervezett projekteket.

Döntéseiket feltehetően befolyásolta a 2022-re bejelentett szja-visszatérítés, valamint egyes piaci szereplők által lebegtetett, várható árcsökkenések, továbbá a lakossági piacon nagy mértékben megnőtt kivitelezői munkadíjak és a kapacitáshiány.

Az utóbbi két tényező miatt a több hónapos előretartással leszerződött projekteknél is számos lakóépület korszerűsítésének megkezdése szenvedett késedelmet.

A gyártási alapanyagok terén az EPS gyártásához szüksége alapanyagok árszintjei még tovább növekedtek, tovább emelve a gyártási költségeket – mindez pedig hozzáadódott a drasztikus energiaár- és szállítási költségek növekedéséhez.

Bár mindezek ellenére  az EPS hőszigetelő anyagok három negyedéven át tartották áraikat,  az év végére mégis elkerülhetetlenné vált egy költségvezérelt, mintegy 15%-os árkorrekció.

Szálas hőszigetelő anyagok

A szálas hőszigetelő anyagok gyártása teljes kapacitással zajlott tavaly, és - részben az akkumulátorgyárak folyamatban lévő beruházásai miatt - telített rendelési állománnyal számolnak 2022-re is.

Az újraindítási időszak jelentős ipari beruházási hulláma nyomán több hónapos szállítási idő jellemző a termékcsoportnál. Ezt a tendenciát erősíti az import szűkülése is, tudniillik számos építőipari beruházás egyszerre indult meg több országban.

A kiszámíthatatlan energia- és fuvarköltségek kihatnak a rendelésállományra is, hiszen a beruházók a megrendeléseknél egy negyedévnél tovább jellemzően nem terveznek.

Igaz, hogy a piac érzékeny az áremelésekre, és emiatt a gyártók igyekeztek lehetőség szerint minimalizálni azt, azonban az igen energiaigényes termék esetében - a már említett költségek drasztikus növekedése miatt  - elkerülhetetlen lesz a 15-20%-os  áremelés.

Homlokzati nyílászárók

A hazai homlokzati nyílászáró-gyártók visszajelzése szerint az árazásban áthárított költségnövekedéssel nőtt a termelési volumenérték  2020-hoz képest. Darabszám alapon is hasonló vagy azt minimálisan meghaladó mennyiség realizálódhatott 2021-ben. Ez összefügghet azzal, hogy a megnövekedett építési költségek miatt a lakossági piacon kisebb elbizonytalanodás volt érezhető.

Például az ablakcsere munkadíja három év alatt 70%-kal nőtt, míg maguk a nyílászáró termékek a gyártási költségek növekedése miatt csak 20-25%-kal kerültek többe, mint a pandémia előtt.

A megfelelően szakképzett munkaerő hiánya változatlanul probléma a helyszíni beépítéseknél.

A  gyártási költségeket tekintve, a homlokzati nyílászárókhoz szükséges  síküveg (Orosháza, Guardian) és pvc-alapanyagok ára tovább nőtt, és a többi tétel (faanyag, vasalatok) az első félévi magasabb áron stabilizálódott.

A fuvarköltségek gyors növekedése a hazai  gyártóknál is megjelent, megnehezítve a nyílászárók végső bekerülésének kiszámítását.

 

Ajánlott cikkek