Skip to main content
Környezet és energia2021. szeptember 18.

Környezetbarát előállítási technológiák, energiatakarékos megoldások a népszerű gyártóknál I. rész

Építőpont Magazin
image

Építkezés környezettudatosan? Ehhez legnagyobb volumenben az építőipar jelentős cégei tudnak hozzájárulni. Söprögessünk hát ezúttal az ő portájukon! Hogy néz ki mindez a SW Umwelttechniknél?

Az SW Umwelttechnik

Az osztrák–magyar–román együttműködésű háttérű, nagymúltú vállalkozás elsősorban saját fejlesztésű, gyártású és értékesítésű betonelemekben „utazik”, melyeket földfelszín alatti és feletti és építményekhez, a mély- és magasépítés kiterjedt területein hasznosít. Cégfilozófiája „a természettel való összhang megőrzésére” épülő jövőképet rajzol fel, amelyhez az ökológiai kockázatok minimalizálásán keresztül vezet az út. Ennek érdekében a létesítmények környezetkímélő képességét igyekszik előmozdítani, hogy ezáltal a környező lakosság életminősége szisztematikusan javulhasson.

Külön környezetközpontú irányítási rendszert dolgoztak ki, amelynek részeként két céges policy is kifejezetten a fenntarthatóság követelményeinek van címezve. A környezeti politikát illetően a SW Umwelttechnik küldetésnyilatkozatban kötelezi el magát a termelési tevékenység során a nyersanyagokkal és az energiával való „hatékony takarékoskodásra” és a gyártási hulladék módszeres csökkentésére. Utóbbi keretében a cég maga hasznosítja újra a „melléktermékként” keletkező anyagselejtet és szennyezett vizet, mindösszesen a hulladék 92 %-át, míg a maradék egy részét beszállítóival sikerül feldolgoztatnia és egyúttal visszaforgatni a termelési folyamatokba. A hatékony működtetés másik lába egy rendszeresen felülvizsgált és korszerűsített energiapolitika, melyben az energiateljesítmény folyamatos javítása céljához rendelten többek között energiahatékony termékek és szolgáltatások beszerzése irányában tesznek erőfeszítéseket.

Az időtállóság és a környezetvédelem összehangolás SW-módra

Mindez tetten érhető a teljes termelési ciklus során. Telephelybővítésekkel már eleve csökkentik a szállítási útvonalakat, és innovációs termékfejlesztéseik révén a környezeti fenntarthatóság követelményeinek megfelelő technológiák hívhatók életre. Eklatáns példa az alsózsolcai térburkolatgyártó üzem, melyben mind egy zárt betonkeverési technológia, mind a térkőszínező festékgranulátum adagolási eljárása teljes mértékben kiküszöböli a kiporzást, ami az iparág környezetterhelésének egyik szokásos forrása. Emellett a gyártóson elkészített térköveket oly módon tudják 24 órára érlelőkamrába helyezni, hogy abban az irányított szilárdulást a térkő – hőcsapda segítségével – önmaga „kipárolgásaival”, azaz a felszabaduló saját hővel segíthesse elő, külön energiaforrás nélkül.

Továbbá az SW a mind gyorsabban romló és avuló termékek világában valódi „tartós cikkeket” hoz létre. Ott van mindjárt a megbízható, természetes eredetű alapanyagokból készülő beton, mely majd késztermékként életciklusa alatt szennyezésmentesen funkcionál, később pedig teljes egészében újrahasznosítható. A vízvédelmi infrastrukturális beruházásokban élen járó vállalat a környezettechnika és közművesítés területén eleve hatalmas területek csapadékelvezetéséhez vagy -összegyűjtéséhez járul hozzá. Ráadásul a kész betonelemeiből épülő tározók, mederburkolatok, átereszek és szerelvényaknák nemegyszer – a klímaegyezményekben kiemelt jelentőségűvé váló – szanitációs célokat szolgál.

Emellett egyedülálló tervezési koncepcióval olyan összetett rendszerek ötletgazdája is, mint az – egy parkolóháztervezői hazai vállalattal való kollaborációban megvalósult – SW Easy Eco Parking Systemé, ami egy jövőbe mutató parkolóházrendszer, amiben már a homlokzati megjelenés környezethez illeszkedése is szempont. De fő előnye, hogy a szerkezet egészében a takarékos energiafogyasztás trendjével párhuzamosan előretörő előregyártás módszerével húzható fel, méghozzá akár 4–5 hónapon belül, a helyszíni munkafázis tetemes megspórolásával. Emellett egyesítik benne a nagy szilárdságú és repedésmentes betontechnológia, valamint a beépített hőszigetelés előnyeit, egyben biztosítják a napelemmel felszerelhetőséget.

Nem utolsósorban a hatékony erőforrás- és felelősségtudatos nyersanyagfelhasználás érdekében nemcsak a legváltozatosabb energiahatékonysági tippekkel látják el visszatérően a munkatársakat, de nemrég üzemanyag-megtakarítási versenyt és ötletpályázatot is hirdettek körükben: hogyan lehetne a céges autók átlagfogyasztását 3 %-kal csökkenteni azonos futásteljesítmény mellett? A végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések és az összesített környezetvédelmi mutatók pedig éves energetikai szakreferensi jelentésekben olvashatók. Ezekben a nyilvánosság számára számszerűsítik például a felhasznált összenergia szén-dioxid-kibocsátását, valamint ennek ún. „tölgyfa-egyenértékét”, ami az emisszió semlegesítéséhez szükséges egészséges tölgyfák számát árulja el.

 

Ajánlott cikkek